กิจกรรม : โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

รายละเอียด :
    

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อบต.นาเรียง ได้จัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ พัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป้าหมายเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาเรียงที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 100 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนน สร้างจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ รวมทั้งข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**