ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
  รายละเอียด :

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงาน อบต.นาเรียง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน