ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
31 มี.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
31 มี.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
31 มี.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564ร ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 ก.พ. 2564
7 ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
334
12 ม.ค. 2564
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
10 ม.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่ยแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
16 ธ.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40