ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
31 มี.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
31 มี.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
31 มี.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564ร ดาวน์โหลดเอกสาร
280
02 ก.พ. 2564
5 ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
292
12 ม.ค. 2564
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 ม.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่ยแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
16 ธ.ค. 2563
8 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
16 ธ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
27 พ.ย. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39