ข่าว : ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

รายละเอียด  : อบต.นาเรียง ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2504ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาชุมชน ประกาศเมื่อ :