ข่าว : การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

รายละเอียด  : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงผู้แจ้งข่าว : งานเลือกตั้ง ประกาศเมื่อ :