1.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
(5 นาที /ราย ):กองคลัง
.......................................................
2. การจัดเก็บภาษีโรงเรีอนและที่ดิน
(5 นาที /ราย ):กองคลัง
.......................................................
3.การจัดเก็บภาษีป้าย
(5 นาที /ราย ):กองคลัง
.......................................................
4.การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย (ทันที ):สำนักงานปลัด, ส่วนโยธา,กองคลัง
.......................................................
5.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
(5 นาที/ราย แจ้งตอบรับการดำเนินการให
้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน):สำนักปลัด
.......................................................
6. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
(5 นาที /ราย ):สำนักงานปลัด
.......................................................
7. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(กรณีไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคาร)
(5 นาที /ราย ):ส่วนโยธา
.......................................................
8.การขออนุญาตใช้น้ำประปา
,การออกหนังสือรับรองต่างๆ
(4 นาที /ราย ):สำนักงานปลัด
.......................................................
9. การขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท)
***ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
(20วัน/ราย):สำนักงานปลัด
.......................................................
10. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
***ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
(20วัน/ราย):สำนักงานปลัด
.......................................................
1.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
***ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
(20วัน/ราย):สำนักงานปลัด
.......................................................
12.การขออนุญาตขุดดินและถมดิน
(5 วัน/ราย):ส่วนโยธา
***ขั้นตอนการตรวตสอบเอกสาร
(3 วัน/ราย):ส่วนโยธา
***ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
(2วัน/ราย):ส่วนโยธา
 
 
 
 
     
 
 
 
อบต.เกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช :: WWW.KOHPET.GO.TH
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการบริหาร
   ด้านเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
 
 
qrcode ใช้สำหรับดูข้อมูลเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในระบบ 3G
14 ก.พ. 2550
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
4 คน
เดือนนี้ :
166 คน
เดือนที่แล้ว :
145 คน
ปีนี้ :
1,088 คน
ปีที่แล้ว :
1,475 คน
ทั้งหมด :
16,040 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.24.209